For styremøtene!
Om møterommet: 
  • Inntil 14 deltakere
  • Ovalt bord
  • Whiteboard tavle
  • Flipover tavle
Bøntuva er rommer for styremøtene og de gangene en liten gruppe skal jobbe tett sammen uten å bli forstyrret.