Passe stort - veldig trivelig!
Om møterommet: 
  • Plass for inntil 24 personer
  • Prosjektor, flip-over og whiteboardtavle

    Skamtinden lykkes å være et møterom som både er hyggelig, og som likevel har god nok størrelse til at inntil 24 deltakere får god plass i kinooppsett.